Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Găsiți cel mai bun tarif pentru livrarea de colete în UE

Unul dintre obiectivele regulamentului privind serviciile de livrare transfrontalieră este de a îmbunătăți transparența prețurilor. Regulamentul prevede ca furnizorii cu 50 sau mai mulți angajați, precum și furnizorii stabiliți în mai multe țări ale UE, să furnizeze autorității lor naționale de reglementare prețuri interne și transfrontaliere pentru până la 15 de servicii de bază de livrare de colete (în anumite cazuri, este posibil ca autoritățile naționale de reglementare să fi utilizat un prag de 25 de angajați pentru a ține seama de anumite condiții din țara lor). Comisia publică aceste prețuri aici. Informațiile referitoare la prețuri sunt actualizate anual la data de 31 martie.

Tarifele sunt prețurile publice pe care un client trebuie să le plătească pentru livrarea unui articol individual pe piața internă sau într-o altă țară din UE. Acestea pot fi găsite pe site-ul furnizorului și în listele tarifare publice ale furnizorului.

Ar trebui remarcat faptul că prețul afișat raportat de un furnizor pentru un serviciu de livrare de colete poate include anumite condiții și restricții. În multe cazuri, caracteristicile unui serviciu de livrare de colete pot fi diferite de la un furnizor la altul.

Prețurile publicate sunt aplicabile începând cu 1 ianuarie și exclud TVA. Acestea sunt raportate în moneda locală și în euro. Pentru conversia în euro, este utilizat cursul de schimb aplicat de Banca Centrală Europeană la 31 martie.

Aveți probleme cu livrarea transfrontalieră a coletelor?

Dacă sunteți consumator și vă confruntați cu probleme legate de livrarea transfrontalieră de colete, vă rugăm să contactați Centrul european al consumatorilor din țara dumneavoastră pentru consiliere.